Onderschrijver Construction

Laten we ons even voorstellen: Wij zijn Allianz.

Allianz is wereldwijd sinds jaren de nummer 1 verzekeraar. Iets waar we best trots op zijn maar het is eenvoudiger om er te geraken dan er te blijven. Daarvoor werken we elke dag heel hard. We vinden het heel belangrijk om de goede verstandhouding met onze makelaars te bestendigen en waar het kan zelfs te verbeteren. Elke dag opnieuw. Allianz heeft er dus bewust voor gekozen om onze producten en diensten exclusief via professionele makelaars op de markt te brengen.

Allianz als werkgever is een échte topemployer die alles doet om de carrière van zijn werknemers een ferme boost te geven. Dat vinden we héél belangrijk. 

In België is Allianz dus een van de belangrijke spelers op de markt voor verzekeringen. We zijn met meer dan duizend collega’s in België en in onze Nederlandse collega’s verdubbelen dat getal; samen vormen we één geheel maar graag vernoemen we ook nog even onze collega's in Luxemburg; samen vormen we Allianz Benelux. 

Allianz biedt een volledige waaier van diensten BOAR (Brand, Ongevallen, Allerlei risico's) en Leven (Voorzorg en Beleggingen) aan particulieren, zelfstandigen, KMO's en grote ondernemingen. 

Let's care for tomorrow.

DE ROL

Als Underwriter Construction, kan je actief meewerken aan de uitbouw van de portefeuille “Bouwverzekeringen” en meer bepaald aan deze van de tienjarige aansprakelijkheid. Dit is een geweldige opportuniteit voor iemand met een commerciële geest, die zijn technische kennis wenst te gebruiken op het vlak van verzekeringen voor de verzekering tienjarige aansprakelijkheid.

Je maakt deel uit van een team binnen de afdeling Midcorp die ondernemingsklanten beheert. Je staat in voor de analyse, beoordeling en acceptatie van risico’s volgens het beleid binnen Allianz. Je doet dit met oog voor kwaliteit. Alhoewel je doel is de klant tevreden te stellen, dien je vooral te onderhandelen met de makelaars. Jij bent dus één van dé spilfiguren om onze portefeuille binnen deze tak te laten groeien en om het  rendement van de tak mee te bewaken!

Er zijn twee kanten in deze job : vanuit één kant, de taken als gewoon Onderschrijver en vanuit de tweede kant, als Onderschrijver.

Jouw takkenpakket als Onderschrijver: 

 • Offreren, onderhandelen en realisatie van contracten tienjarige aansprakelijkheid Wet Peeters  
 •  Aanvragen van makelaars analyseren en beantwoorden
 • Regelmatige contacten met de makelaars om de nodige informatie te verzamelen 
 • Het actief uitwerken van cross-lobs oplossingen en X-selling met andere takken en meer bepaald met de “Alle bouwplaatsrisico’s”
 • Bewaren van de kwaliteit van de onderschrijving, zowel op het vlak van de technische aspecten (correcte toepassing voorwaarden en tarieven) als op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening (snelheid, correct aanspreken van makelaars en klanten, oplossen van moeilijke situaties). 
 • Branche-specialist zijn van de tak tienjarige aansprakelijkheid en mee zorgen voor een duurzame groei in deze tak. Dit op vlak van realisatie van nieuwe zaken, conventies met makelaars, alsmede het ontwikkelen van vernieuwde voorwaarden en lucratieve dekkingen
 • Daar waar nodig in België ter plaatse op de werf of bij de klant de nodige technische info verzamelen door in contact te treden met aannemers, architecten en andere spelers in de bouwsector en dit over geheel België
 • Op een vlotte en efficiënte manier onderhouden en uitbouwen van relaties met makelaars en klanten.
 • Het ter plaatse assisteren van toegewezen makelaars bij de realisatie van zaken constructplan tienjarige aansprakelijkheid
 • De makelaar bijstaan bij de realisatie van nieuwe zaken of bij de onderhandeling van bestaande zaken bij de klanten.
 • Ter plaatse bij klanten en bij de makelaar nieuwe zaken onderschrijven en bestaande zaken negotiëren, over geheel België
 • Inspectie en controle van werven in het kader van de  tienjarige aansprakelijkheid en van de ABR in het kader van risk-engineering

In het kader van de controle voor gebouwen met oog op onderschrijving van de tienjarige omvat het takenpakket:

Nakijken of het ontwerp aan de structurele standaards beantwoordt en aldus verzekerbaar is: 

 • het vaststellen van de te controleren posten en hun waarde;
 • analyse van de technische specificaties van het project;
 • opmaken van een voorlopig verslag ter onderschrijving van het risico
 • analyse van het design wat nog niet in de designfase is gebeurd;
 • analyse van bouwconcept en tekeningen;
 • analyse van alle lasten; 
 • analyse draagstructuur rekening houdende met bodemgesteldheid;
 • analyse van de materialen;
 • herberekening maken of deze controleren;
 • bepalen van de kritische fases van het bouwproject “ holdpoints”;
 • gedurende de kritische fases van het bouwproject op de werf aanwezig zijn en eventuele opmerkingen maken en bijsturen;
 • een eindverslag opmaken dat deel zal uitmaken van de polis

In het kader van de engineering van de ABR: 

 • Een preventieplan opstellen in het kader van de bouw van het project die naast de technische aspecten van de werf ook ander aspecten omvat zoals impact op de omgeving bij de buren. (dit zal voornamelijk het geval zijn bij werven waarbij wij een belangrijke capaciteit inzetten)
 • Meer bepaald bij kritische werkzaamheden, zoals bij open bemaling in bepaalde ondergronden, bij het ondervangen van bepaalde constructies, bij bepaalde werkzaamheden zoals injectiewerken ,grouting micropalen…

Wie zoeken we ?

 • Diploma in een civiele engineering/bouw of gelijkwaardige praktijkervaring in de bouw; je zult namelijk inschattingen moeten maken rond bouwkundige en technische informatie van bouwtechnieken, 
 • Ervaring bij een controle-organisme in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid is een belangrijk pluspunt
 • Klant – en resultaatsgericht: je werkt graag met duidelijke en uitdagende doelstellingen 
 • Je leert graag en snel bij, wij zorgen voor een degelijk opleidingstraject 
 • Commerciële spirit : Contact met makelaars en klanten zowel telefonisch als via mail als ter plaatste schrikt jou niet af 
 • Je bent een teamplayer 
 • Communiceren kan je zowel mondeling als schriftelijk vlot in het Nederlands en het Frans. Ook kennis van het Engels is een pluspunt 
 • Je wil jouw kennis overdragen aan collega’s

Talent moet worden beloond! Dit is wat wij aanbieden : 

 • Werken in een dynamische en inspirerende omgeving bij Allianz: een wereldleider in verzekeringen. 
 • Je komt te werken op een uitdagende afdeling met een aangename sfeer, vrijheid en zelfstandigheid.
 • Om de nodige kennis op korte termijn op te doen bieden wij jou een uitgebreid inwerktraject met diverse cursussen en scholing.
 • Een echt evenwicht tussen werk en privé dankzij een zeer flexibele telewerkformule.
 • Een comfortabele en gezonde werkomgeving, vlot bereikbaar (nieuw gebouw, naast station Brussel-Noord)
 • Kies een carrière in plaats van een baan! Wil je na verloop van tijd iets anders proeven? We moedigen je aan om al je talenten ten volle te benutten en begeleiden je naar doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.
 • We bieden een salaris dat past bij jouw vaardigheden en verantwoordelijkheden, en een uitstekende groeps- en hospitalisatieverzekering voor jou en jouw gezin
Solliciteer nu
Geslacht
Slechts één bestand.
8 MB limit.
Toegestane typen: pdf doc docx.

Onderschrijver Construction

Underwriting Brussel Solliciteer nu